Sms

Skicka SMS från din dator med SmartSMS

Skicka SMS från din dator

Med SmartSMS.nu kan du skicka och ta emot SMS till en eller flera mottagare samtidigt via ett mycket lätthanterligt webbgränssnitt. Du kan ha flera mottagare i olika grupper, men även göra singelutskick till enstaka mottagare. Du kan sätta ett datum och klockslag när dina SMS skall skickas iväg. Du kan skicka tidstyrda SMS, push SMS, flash SMS, premium SMS, binära SMS, konkatenerade SMS och få SMS leveransrapport från mobil.

Skicka SMS via eget gränssnitt

Du kan också skicka SMS med ditt egna gränssnitt via vår webservice. Mottagning av SMS görs via våra kortnummer och ditt egna prefix.

Priser på SMS från ca 35 öre exkl. moms.

Sms smstjänst sms tjänster smsservice sms leverantör

SMS via e-post

Du kan enkelt skicka SMS till en eller flera mottagare via vår tjänst SMSMail.Man kan skicka SMS på två sätt i SMSMail, antingen via en förmaterad textmall eller via vanlig text genom ditt e-post program.


SmartSMS startsida
Skapa SMS konto
SMS Prislista

WBS Webbhotell AB Telefon +46 (0)10-160 55 85 Copyright © WBS Webbhotell AB
Box 55157 Fax finns ej Version SmartSMS 3.2.2
501 14 BORÅS E-post support@smartsms.se Sitemap