Prislista SmartSMS

Back
SmsPrices loggaTre olika typer av konton kan användas för att skicka SMS via SmartSMS 3.0.

SmartSMS Prepaid (Privat/Företag)

Månadskostnad: 0 SEK.
Ingen startavgift.
Ingen uppsägningstid.

Fungerar ungefär som ett kontantkort, laddning av krediter måste göras innan du kan skicka SMS.
Pris per SMS: Aktuellt dagspris ser du nedan.


SmartSMS Standard (Företag)

Månadskostnad: 280 SEK exkl moms.
Ingen startavgift.

Lägsta avtalstid: 6 mån.
Avtal kan sägas upp var 6 månad.

SMS faktureras månadsvis eller om max kreditgräns är uppnådd.
Pris per SMS: Aktuellt dagspris ser du nedan.


SmartSMS Professional (Företag)

Månadskostnad: upp till 10 konton 900 SEK exkl moms
Månadskostnad: upp till 50 konton 1530 SEK exkl moms

Lägsta avtalstid: 6 mån
Avtal skall sägas upp senast en månad innan nästkommande period.

SMS faktureras månadsvis eller om max kreditgräns är uppnådd.
Pris per SMS: Aktuellt dagspris ser du nedan.

Eget prefix

Via SmartSMS kan du ta emot SMS via kortnummer från alla svenska operatörer.
För att ta emot SMS behövs ett eget prefix kopplat till ett kortnummer 71XXX.
Prefix är ett ord med ett minimum av tre tecken som skall stå först i avsändarens SMS.
Prefixet kan följas av ett mellanslag samt text från avsändaren.

Startkostnad eget prefix: 500 SEK exkl. moms.
Månadskostnad eget prefix: 150 SEK exkl. moms.

Eget prefix kan endast kopplas till SmartSMS Standard och Professional konto.

SMS kanaler

Kanalval har upphört från och med 2022-01-01.
Inga ändringar i api-anrop m.f. kommer behöva göras. SmartSMS ignorerar kanalparametern och
väljer automatiskt optimal leveransväg för ert SMS. Endast en tariff komer tillämpas.

Pris per SMS
Svenska operatörer - 0,684 SEK excl moms.
Övriga operatörer - 2,031 SEK excl moms.WBS Webbhotell AB Telefon +46 (0)10-160 55 85 Copyright © WBS Webbhotell AB
Box 55157 Fax finns ej Version SmartSMS 3.2.2
501 14 BORÅS E-post support@smartsms.se Sitemap