SmartSMS konton

Back
SmsAccount logga


Det finns tre olika konton att välja mellan i SmartSMS

Nederst på sidan finns en matrix där du enkelt kan se skillnader mellan olika SMS konton.


SmartSMS Prepaid

Med SmartSMS Prepaid konto förbetalar man en pott, som sedan används för att skicka SMS.
Kontot fungerar ungefär som ett kontantkort för mobiltelefoni.
Du får en varning via e-post när din pott börjar ta slut.
Kontot har ingen månadsavgift.


SmartSMS Standard

Med SmartSMS Standard konto kan man skicka SMS utan att ha förbetalt en pott.
Skickade SMS faktureras månadsvis i efterskott.
Kontot har månadsavgift och faktureras normalt var 6 månad.


SmartSMS Professional

Med SmartSMS Professional kan du själv skapa underavdelningar (konton) med egen inloggning till SmartSMS.
Du kan själv se vad varje avdelning har skickat.
Du kan enkelt ta fram sammanställningar från varje underavdelning.
Kontot har månadsavgift och faktureras normalt var 6 månad.


SmartSMS
PrePaid
SmartSMS
Standard
SmartSMS
Professionell
Månadskostnad i SEK 0 kr 6 månaders avtal 6 månaders avtal
Automatisk SMS rabatt SMS SMS
Web Service (API) SMS SMS SMS
SMSMail (SMS via e-post) SMS SMS SMS
SMS via HTTP post/get SMS SMS SMS
Automatisk vidarebefordring av inkommande SMS
och SDR till kundsite
SMS SMS SMS
Skapa underkonton med egna inloggningar SMS
Skapa SMS mallar för undergrupper SMS
SMS leveransrapport (SDR) SMS SMS SMS
SSL Krypterad kommunikation på siten SMS SMS SMS
Varning när SMS pott börjar ta slut SMS
Kapningsskydd för konto SMS SMS
Varning vid kreditgräns SMS SMS
Betalning av SMS i efterskott via faktura SMS SMS
Påfyllning av SMS krediter via kreditkort eller faktura i förskott SMS
Premium SMS (betal SMS) SMS SMS
Fem olika SMS kanaler (connects) att skicka med SMS SMS SMS
Import & export av mottagare SMS SMS SMS
Ta emot SMS via kortnummer och eget prefix SMS SMS
Skapa fördefinierade SMS mallar SMS SMS SMS
Skapa grupper med en eller flera mottagare SMS SMS SMS
Tid styrda SMS SMS SMS SMS
Flash SMS SMS SMS SMS
Push SMS SMS SMS SMS
Konkatenerade SMS (SMS längre än 160 tecken) SMS SMS SMS
Stämpling av SMS med Kategori, Betalare, Användare SMS SMS SMS
Home Location Register (HLR) uppslag (via webb service) SMS SMS SMS
Statistik skickade SMS SMS SMS SMS
Support via e-post och telefon SMS SMS SMS
Företagskonto SMS SMS SMS
Privatpersonskonto SMS


WBS Webbhotell AB Telefon +46 (0)10-160 55 85 Copyright © WBS Webbhotell AB
Box 55157 Fax finns ej Version SmartSMS 3.2.2
501 14 BORÅS E-post support@smartsms.se Sitemap