Om SmartSMS

Back
SmsContact logga


SmartSMS 3 ägs av WBS Webbhotell AB.
WBS Webbhotell AB bildades år 2000 och är ett aktiebolag.


Gränssnittet

Gränssnittet i nya SmartSMS 3 är tänkt att vara enkelt och koncist.
Användare som önskar mer avancerade funktioner kan använda sig av våra web services.


API/web services

Mot våra web services kan du bygga ett eget mer avancerat gränssnitt med fler funktioner.
SmartSMS web service 3.0
SmartSMS web service 3.1


Webbläsare

Gränssnittet i SmartSMS är anpassat för att stödja de senaste versionerna av de mest använda webbläsarna.
Används av andra versioner av webbläsare än nedanstående kan viss funktionalitet i SmartSMS fallera.
Gränssnittet i nya SmartSMS 3 stödjer följande versioner:
• Firefox version 5
• Google Chrome version 12
• MS Internet Explorer version 8 och 9
• Opera version 11
• Safari version 5


Manual API/web services

Kort manual om gränssnitt.
SmartSMS31_Guide.pdf

Använd helst vår senaste version 3.1 av vår SMS web service.

Läs mer om funktionerna i våra web services nedanstående dokument.
SmartSMS30_WEB_SERVICE.pdf
SmartSMS31_WEB_SERVICE.pdf


Manual SMSMail

Läs mer om funktionerna i SMSMail i dokumentet SMSMail30.pdf
SMSMail30.pdf


Begränsningar i användandet av SmartSMS

Liksom i alla andra kommunikationsvägar som inkluderar datorer och mjukvara, kan problem uppstå på grund
av fel i dator, programvara eller annan infrastruktur.

SmartSMS funktioner får inte användas för livsuppehållande syften eller för att rädda egendom i händelse
av en nödsituation.

I dessa fall kan SmartSMS användas som komplement till andra kanaler så som telefon eller mobiltelefon.

WBS Webbhotell AB försöker vårt bästa för att hålla våra system så säkra och tillförlitliga som möjligt.
I kedjan från avsändare till mottagare av SMS finns ett antal aktörer som är utanför WBS Webbhotell AB´s kontroll.
WBS Webbhotell AB kan inte hållas ansvariga för eventuella fel i kedjan från avsändare till mottagare när SMS skickas via SmartSMS.


WBS Webbhotell AB

Förutom SmartSMS.se och SmartSMS.nu äger WBS Webbhotell AB även:
- domanregister.se, försäljning av domäner
- inviso.se, webbhotell för företag

WBS Webbhotell AB och GDPR.

WBS Webbhotell AB
Box 55157
501 14 Borås
Telefon: +46 (0)10-160 55 85
E-post: support@smartsms.se
Orgnr: 556587-4731


WBS Webbhotell AB Telefon +46 (0)10-160 55 85 Copyright © WBS Webbhotell AB
Box 55157 Fax finns ej Version SmartSMS 3.2.2
501 14 BORÅS E-post support@smartsms.se Sitemap